Prezydent Andrzej Duda pokazał, że ma ochotę być pond prawem. Ponad prawem mogą też być jego koledzy. Każdy łamiący prawo w imię interesów PiS zostanie szybko ułaskawiony.

Sprawa ta bardzo mnie zbulwersowała. Prawo zostało złamane. Zainspirowany gotowcem opublikowanym w Gazecie Wyborczej http://wyborcza.pl/1,75968,19214359,i-ty-mozesz-zostac-ulaskawiony-poradnik-prezydencki-wzor-wniosku.html. Zmodyfikowałem nieco tekst i wysłałem na adres Kancelarii Prezydenta RP. Oczywiście nie spodziewam się otrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi.

W przypadku Mariusza Kamińskiego nie ma miejsca na wątpliwości. Prezydent nie zachował procedury przewidzianej w kodeksie postępowania karnego.

1.Dział XII k.p.k zatytułowany „Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia” zawiera rozdział 59 – „Ułaskawienie”. Umiejscowienie rozdziału 59 w dziale XII jednoznacznie wskazuje, że procedura ułaskawieniowa może być zastosowana wyłącznie wobec prawomocnie skazanych sprawców przestępstw kryminalnych.

2. Zgodnie z art. 561 k.p.k. prośbę o ułaskawienie osoba skazana, lub jej najbliżsi powinni przedstawić sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

3. Artykuł 565 k.p.k. dopuszcza wprawdzie wniesienie prośby o ułaskawienie bezpośrednio do Prezydenta RP, ale powinna ona zostać przekazana Prokuratorowi Generalnemu, który z kolei uruchamia procedurę przewidzianą w art. 561.

4. Artykuł 561 k.p.k. wymaga zaś by sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji sporządził w przeciągu 2 miesięcy opinię i o ile będzie pozytywna - przesłał ją Prokuratorowi Generalnemu.

Dopiero po przejściu tych wszystkich etapów Prezydent podejmuje decyzje o ułaskawieniu. Czy ktokolwiek widział pozytywną opinię sporządzoną przez sąd pierwszej instancji? Sędzia Wojciech Małek oświadczył, że "nikt z Kancelarii Prezydenta nie zapoznawał się z aktami sprawy ani treścią wyroku".

Wyznawcy PiSu twierdzą, że Prezydenta obowiązuje tylko Art. 139 Konstytucji: „Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski” i z tego wywodzą, że "ułaskawienie może być zastosowane w każdym stadium postępowania karnego".

Póki co Polska nie jest pozbawioną konstytucji monarchią absolutną. Wszyscy łącznie z Prezydentem są obowiązani do przestrzegania porządku prawnego. Ta sama konstytucja w Art. 87 precyzuje: „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”. Prezydent nie jest z tego zestawienia wyłączony i tak samo jak Konstytucji - jest zobowiązany do przestrzegania ustaw. Co więcej - Art. 126 ust. 3 precyzuje: "Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach". 

Za złamanie prawa Prezydent odpowie przed Trybunałem Stanu.

 


 
pdf  Prośba o ułaskawienie

Instagram